Næringsrik tur med Arne Hjeltnes 18. april

Næringskonferansen i Follo 2013 arrangeres i regi av Follorådet og finner sted den 18. april på Rosenholm Campus Konferansesenter i Oppegård.

Se her for invitasjon og påmelding