Det ble ikke slik vi hadde trudd, møtet med Oddgeir Bruaset forleden torsdag på Sjøstjernen. Det er lett å tenke at et foredrag om ”Der ingen skulle tru at nokon kunne bu” skulle handle om steder, men etter å ha hørt på denne innsiktsfulle mannen en liten stund, gikk det opp for oss at magien i hans program var at det handlet om mennesker.

Da ideen ble født sa NRK-ledelsen et skeptisk –Nja. De kunne ikke begripe at et program om helt vanlige mennesker som bodde ute i ”Huttiheita” kunne appellere til seerne. Men den kloke programlederen visste å skape trygghet og tillit hos sine intervjuobjekt. Han viste oppriktig interesse for deres liv og historie, fremfor å sette seg selv i fokus. På den måten ble han en usynlig ”reiseleder” til de mest bortgjemte og uveisomme plasser, inn i 70 unike menneskers liv.

Vi fikk møte fire av dem denne torsdagskvelden i sjøkanten i Drøbak. Fire unike glimt inn i levd liv i mer eller mindre frivillig enslighet, men ikke ensomhet. Mennesker med en sjelden ro og et annet verdisyn. Mennesker som gleder seg over å skape, få til selv, fremfor å få alt opp i hendene. Mennesker som ikke var bitre for det de hadde mistet, men evnet å glede seg over det de hadde fått.

Vi kjente varmen helt opp i øyekroken, der vi satt et sted ingen kunne tro at noen ville bo for noen hundre år siden. Bare fattigfolk som  puslet med fisk og roing bodde i vannkanten på den tiden. Det å bli beriket samme sted av et varmt menneske, i en tid der ingen har tid til andre enn seg selv og knapt nok det, ga oss en underlig opplevelse av betydningen av det å få ro.