TV aksjonen 2016

FNR avholder tirsdag den 18.10 for femte gang ringedugnad for TV-aksjonen som denne gang går til Røde Kors.

FNR vil den 18.10 representert med Gunvald Øyna, Per Jacobsen, Kate Sandø og Jan-Erik Pavels Smith sammen med Ordfører Haktor Slåke være samlet på Smia mellom kl 12:00 og 15:00 for å ringe rundt til næringslivet i kommunen.

Vi håper dere vil være positive og støtte opp under aksjonen ved å gi et bidrag når vi ringer! Slik at vi sammen kan nå nye høyder for midler samlet inn til aksjonen!

Inntektene fra årets TV aksjon går uavkortet til Røde Kors sitt arbeid for å bedre situasjonen for sivile ofre for krig og konflikt i Syria, Afghanistan, Myanmar, Sør Sudan, Somalia, Honduras, El Salvador, Guatemala og Norge.