Referat med punkter fra dialogmøtet som var 3 november, kommer

Se punktene fra fjorårets dialogmøte:
Notater fra Dialogmøte 20.oktober 2015: Last ned referat