Frogn Næringsråd støtter TV aksjonen 2017.

Tirsdag 17 oktober mellom kl 12-14 vil representanter fra styret stiller opp på ringedugnad til næringslivet i Frogn, og be om et bidrag.

Pengene skal gå til:
Nye skolebygg, flere lærere, psykososial trening for de som må lære å lære, skolemateriell, tryggere skolevei, leker, kampanjer for å få foreldre til å sende barna på skolen.

Mer info finnes på: http://www.blimed.no/om-tv-aksjonen-2017