Styreleder Sindre Sandberg på NHO sin stand

Forrige uke, deltok FNR styre leder Sindre Sandberg på Arendalsuka.

FNR deltok på Arendalsuke

Forrige uke deltok Sindre Sandberg styreleder i Frogn Næringsråd på NHO sin stand på Arendalsuka. Han representerte småbedriftene.

Temaene som ble tatt opp var:

  • Når det nå sentraliseres rundt jernbaneknutepunktene så opplever Frogn og Nesodden at de må i forhandling med Fylket om å få bygge på Dal og Fagerstrand. Dal og Fagerstrand ligger midt i sentrum for Norges befolkning. Om disse stedene er desentralistert så er det meste av landet desentralistert. Er dette ønsket politikk?
  • Markedstilgangen for små og mellomstore bedrifter vil bli borte om det bare skal bygges i knutepunkter og i høyden.
  • Stadig endring av lover og forskrifter fører til at byggenæringen ikke klarer å følge med på endringene. Dette gjelder også kommunenorge.

Medspillere fra renhold og hotellbransjen

Minde medspillere fra renhold og hotellbransjen tok opp

  • Offentlige innkjøp. Nå de blir for store så kan ikke små og mellomstore bedrifter delta.   
  • MVA på overnatting opp fra 8-12% må tas av bunnlinjen.
  • Formueskatten må betales selv om det ikke er overskudd i bedriften.

Vi møtte:
Torbjørn Røe Isaksen (H), næringsminister
Geir Pollestad (SP), leder næringskomiteen
Cecilie Myrseth (AP), næringskomiteen

Torbjørn Røe Isaksen (H), Cecilie Myrseth (Sp) og Geir Pollestad (Ap)

Arendalsauka