Lunsjmøte på onsdag

Kumegården kl. 11:30

Husk lunsjmøte onsdag førstkommende kl 1130 på Kumlegaarden, 1 etg.

Tema for møtet er kommunens rapport for restanser
- Delmål i plan og bygg per november 2019
- Fastsette nye delmål for å bli 100% ajour første kvartal 2020
- Informasjon om gårdeieres ansvar for pynting av julegater i sentrum

Vi skal spise kake og feire milepæl sammen med Frogn kommune.
Karianne, næringsrådgiver og Atle, turistsjef, vil delta på møtet.
Aleksander Øiestad og Sindre Sandberg kommer fra Frogn Næringsråd.

Vel møtt til alle andre som vil spise kake med oss.