Neste Sommer i Drøbak

Neste sommer kommer til byen

Discovery (TV Norge) og Feelgood kommer til Drøbak for å snakke om at de nå ønsker å flytte innspillingen av serien Neste Sommer til oss.

De ønsker å snakke med ulike næringer for samarbeid, sponsorrater, leverandører osv.

Det de har spilt inn som bransjer de ønsker å komme i kontakt med er: logistikk, catering, hotell/overnatting, anleggsarbeid, gartner, byggevarehus, snekker, hage og gårdsrom arbeid, båter/maritimt, pub/cafe, grafiker og trykkeri. De trenger også å leie lokaler til både produksjon, hytter de kan spille inn scener i osv.

Vi håper at dere kommer og kan spre budskapet til alle dere kjenner som kan ha interesse i dette. De ønsker å bruke så mye lokale bedrifter som mulig.
Etter presentasjonen vil det være mulig å snakke med de for å knytte kontakt og ta en prat.
Møtet vil være på Smia Flerbrukshuset tirsdag 25.2 kl 09.00 – 11.30