Badehotell eller luftslott?

Reenskaug har planene i boks og Hotell på Skiphelle er i ferd med å sette på lokket. De som møtte på tirsdagens frokostmøte fikk den hele og fulle sannhet om hvor vanskelig det er å få investert et par tre hundre millioner kroner i Frogn kommune.

Lisbeth Orre fra Postkom fortalte den triste og lange historien om et håpefullt prosjekts vei fra entusiasme til fortvilet resignasjon.

Nr 1 prisen til Eva Tenden

Som ledd i sitt lokale næringsengasjement, ønsket Sparebank1 å utdele en årlig pris til personer og/eller bedrifter som har markert seg positivt innenfor Frogns næringsliv. For å sikre en utvalgsbredde som går ut over bankens egen kundekrets, er Frogn Næringsråd bedt om å utdele prisen i Frogn Næringsråds navn.

Prisen består i et innrammet grafisk blad av Fredrik Stabel og kr 10.000,-. Førtste vinner av Nr 1-prisen ble Eva Tenden som driver Kumlegården, Folkvang og Sjøstjernen.

I sin begrunnelse skriver juryen: