Informasjon til næringslivet fra NAV

Informasjon til næringslivet fra NAV

  På grunn av koronasituasjonen vi alle står i går dette dessverre utover bedrifter og ansatte her i Frogn. Dette kan for enkelte bedrifter også føre til permitteringer av ansatte.

  Sammen med markedsavdelingen på NAV Frogn vil vi derfor prøve å hjelpe dere igjennom dette så godt det lar seg gjøre. Linkene gjelder for alle kommuner.

  Her finner du informasjon fra NAV i forbindelse med koronaviruset: 

  https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus–informasjon-fra-nav

  For informasjon om permitteringer som følge avkoronavirusetog rettigheter til dine ansatte les mer her:

  https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyheter/permitteringer-som-folge-av-koronaviruset

  Informasjon til de ansatte om deres situasjon som permitterte og hvordan de skal gå fram for å søke om Dagpenger på «Mitt nav»

  https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering/dagpenger-nar-du-er-permittert

  Informasjon om permittering og oppsigelse:

  https://www.nav.no/no/bedrift/oppfolging/permittering-og-omstilling/permittering-og-oppsigelse

  Arbeidsgivere varsler skriftlig om permittering via skjema 76-08.03:

  https://www.nav.no/soknader/nb/bedrift/permitteringer-oppsigelser-og-konkurs/masseoppsigelser

  Her er en lenke til Regjeringens siste oppdaterte informasjon omkoronaviruset:

  https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/innsikt/koronavirus/id2692388/

  Ikke nøl med å ta kontakt med oss dersom det er noe dere lurer på.