Frogn Næringsråd

Siden 2007 har vi vært en politisk nøytral interesseorganisasjon som jobber
for våre medlemmers vegne for å fremme næringslivets interesser på det politisk plan,
utvikle eksisterende næringsliv og stimulere til etablering av nye virksomheter i Drøbak by
og Frogn kommune.

Vi ønsker å fremstå som en inspirasjonskilde for næringsdrivende i Frogn.

Frogn Næringsråd

Ønsker å fremstå som en inspirasjonskilde for næringsdrivende i Frogn.

Frogn Næringsråd skal være et kontaktorgan mellom næringslivet, kommunale- og andre myndigheter.

Vi står sammen

for et sterkt lokalt næringsliv

Vi jobber for å støtte det lokale næringslivet og stimulere til etablering av nye virksomheter i Frogn
Få nyhetsbrev fra Frogn Næringsråd

Vi sender kun ut relevant næringsliv informasjon, som er til interresse for alle næringsdrivende i Frogn og Drøbak.
Vi kommer ikke til å spamme ned innboksen din, det blir maks sendt ut et nyhetsbrev pr. mnd. Sjeldnere nå i starten.

Kopirett © Frogn Næringsråd. Alle rettigheter reservert.