Skip to main content

Strategiplan

Strategiplan for Frogn Næringsråd

FNR skal være en sosial og faglig utviklende møteplass for næringsvirksomhet i Frogn:
- De som selger produkter lokale (Butikker og andre som selger over disk)
- De som selger tjenester lokalt (Tannleger, advokater, konsuleter, regnskap)
- De som selger produkter "eksport" (selger til andre i Norge eller internasjonalt)
- De som selger tjenester "eksport" (konsulenter, IT bedrifter etc.)
- Primærnæringen (Landbruk, Fiske og annet)

FNR skal bidra til:

 • at næringsdrivende blir bedre kjent, skaper samarbeid og utvikling av næring.
 • at eksisterende næringsliv ivaretas og utvikles
 • at det skapes flere arbeidsplasser i kommunen.

FNR ønsker å tilby sosialt og faglig utviklende aktiviteter, samt utvise engasjement på medlemmenes vegne for å tydeliggjøre betydningen av næringsvirksomhet og sunn utvikling som en viktig ressurs for kommunen.

Eksempler på slike aktiviteter er:

 • Frokostmøter
 • ”Speed dating"
 • Engasjement i balanseringen av næringsareal og bolig i Drøbak sentrum
 • Bistå gårdeiere og utbyggere med utleie av kontor/næringslokaler
 • Bistå selskaper som ønsker å kjøpe tomt for næring med å finne tomter
 • Hjelp nye som ønsker å etablere seg

Innspill til kommuneplanen 2012 - 2024
FNR har engasjert seg inngående i næringslivsdelen i rulleringen av Kommuneplanen i Frogn. 29. februar 2012 leverte vi et omfattende innspill til utarbeidelsen. Fler punkter ble tatt til følge, men ikke i det omfang vi mener er riktig og viktig.

Vi har derfor sendt inn en høringsuttalelse der vi påpeker betydningen av:

 • 200 parkeringsplasser i Drøbak sentrum.
 • Satsing på infrastruktur og fremtidsrettede kommunikasjonsløsninger for transport og telekommunikasjon.
 • Raskere saksbehandling.