Skip to main content

Medlemskap

Gjør som over 130 andre bedrifter i Frogn, bli medlem av vårt voksende nettverk av næringsdrivende og beslutningstakere.
At du besøker denne siden og vurderer et medlemskap i Frogn Næringsråd viser at du tror på styrken i et samlet næringsliv i vår kommune.
FNR er en sosial møteplass der vi utveksler erfaringer og synspunkter og inspirere hverandre. FNR tilbyr også faglig utvikling gjennom foredrag, kurs og faglig aktivitet.

FNR er et samlet talerør og høringsinstans overfor politikere og kommunal forvaltning. Kontakten er formalisert i jevnlige møter med ordfører, rådmann, næringskonsulent, samt andre aktører i Frogns mangfoldige næringsliv.

Slik bidrar vi til målrettet bevisstgjøring om nærings- og samfunnsutvikling i kommunen og regionen. Jo flere vi er fra et mangfoldig næringsliv, som kan samarbeide med andre bidragsytere i samfunnet vårt, desto mer virkningsfull blir vår gjennomføringsstyrke. En styrke som henter sin kraft fra den enkelte bidragsyters energi og engasjement.

Vi har mye å lære av hverandre og du er alltid velkommen til å dele tanker og klokskap i våre månedlige onsdagsluncher, temakvelder, fagtreff eller annen sosial aktivitet. Følg oss på Facebook!

Medlemskapspriser, type næring:

 • Tjeneste 800,-
 • Media 800,-
 • Detaljhandel 1 300,-
 • Service 800,-
 • Grafisk design 800,-
 • Produksjon og engros 800,-
 • Turisme/fritid 1 300,-
 • Bonde 800,-
 • Forening 500,-
 • Eiendom 1 000,-
 • Offentlig 1 000,-
 • Servering 1 300,-
 • Håndverk 1 000,-
 • Personlig/annet 800,-
 • Internasjonal 2 000,-
 • Helse/velvære/idrett 1 300,-