Skip to main content
Regionkonferansen Follo- og Mosseregionen

DØMT TIL VEKST -Hvordan eier vi veksten sammen?

For første gang arrangeres det en felles regionkonferanse for Follo- og Mosseigionen.

Gjennom en rekke spennende foredragsholdere og paneldebatter belyses muligheter og utfordringer med å være kommuner i sterk og hurtig vekst. Dette er en konferanse som synliggjør viktigheten av tverrsektorielt samarbeid og er derfor relevant for både næringsliv, kultursektoren, kommunal- og fylkeskommunal virksomhet.

Regionkonferansen Follo- og Mosseregionen

  • Når: 15 november 2023
  • Tid: 08:30–15:30
  • Hvor: Vestby kulturkvartal – TAMBAR med amfi