Skip to main content
Frokostmøtet er flyttet

Frokostmøtet er flyttet

Frokotmøtet 5. okt. er flyttet til 12. okt.

Turistinformasjonen i Drøbak inviterer til frokostmøte, onsdag 12. oktober kl. 8.30 – 09.30. OBS!

På forrige frokostmøte sa vi at neste frokostmøte ble 5.oktober, men på grunn av høstferien har vi valgt å legge det til uken etter.
Møtet vil være både digitalt via Teams eller ved oppmøte på Turistinformasjonen i Drøbak i Havnegata 4.

Temaet for frokostmøte vil være «Julen 2022» og vi vil blant annet informere om julegrantenningen og andre ting som skjer rundt jul 🤶🎄🌟 

Det vil være frokostservering med kaffe 😊

Vel møtt!

Facebook: https://fb.me/e/5hL15LvgD

For digital deltakelse, følg denne Teams-linken: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTZhMjYyMzItNjgzYy00OGQ0LTlkYTQtM2YxZTc3Y2VlMzli%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22607d08b1-318d-403a-aa47-3dcafa44e3d5%22%2c%22Oid%22%3a%223c9c1e51-3108-47d3-91ab-6024e2bc8613%22%7d