Skip to main content
Nok en gang treffer restriksjonene de næringene som har vært sterkest påvirket gjennom pandemien.

Infomøte - Støtteordninger

Hvilke støtteordninger som kommer på plass?

Hvordan de fungerer og hvilke grunnlag de beregnes fra er fremdeles ukjent
- men vi er tett på, og har samarbeidspartnere som er med å påvirke utfallet.

Vi har sammen med de andre næringsforeningene samlet sammen ressurspersoner på de ulike ordningene og inviterer til et infomøte om hva vi vet hittil, hva vi jobber for å få til, og hvordan vi følger opp støtteordningene fremover. Det finnes mange muligheter i ordningene, og vi vet at mange i bransjen ikke har brukt disse fullt ut. 

Temaer vi skal snakke om:

  • Kompensasjonsordning fra staten
  • Lønnskompensasjon
  • Statsgaranterte lån 
  • Kommunale støtteordninger 


Ressurspersonene er tilgjengelige for rådgivning etter møtet også! Vi har mange engasjerte og kompetente personer i regionen, som gjerne ønsker å bidra. Ressursgruppen består av personer fra næringslivet, NHO, DNB, NAV, kommunene og næringsforeningene - og 1-2 ressurspersoner blir stilt tilgjengelig for hver av de ulike ordningene. 

Digital Infomøte 22. Desember - klokken 12:00-13:00

Påmelding og agenda for møtet her:
https://www.frnf.no/liste-aktiviteter-aktivitetskalender?eventID=3420

Møtet er gratis, og åpent for alle.