Skip to main content
Informasjon til næringslivet fra NAV

Informasjon til næringslivet fra NAV

På grunn av koronasituasjonen vi alle står i går dette dessverre utover bedrifter og ansatte her i Frogn. Dette kan for enkelte bedrifter også føre til permitteringer av ansatte.

Sammen med markedsavdelingen på NAV Frogn vil vi derfor prøve å hjelpe dere igjennom dette så godt det lar seg gjøre. Linkene gjelder for alle kommuner.

Her finner du informasjon fra NAV i forbindelse med koronaviruset: 

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus–informasjon-fra-nav

For informasjon om permitteringer som følge avkoronavirusetog rettigheter til dine ansatte les mer her:

https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyheter/permitteringer-som-folge-av-koronaviruset

Informasjon til de ansatte om deres situasjon som permitterte og hvordan de skal gå fram for å søke om Dagpenger på «Mitt nav»

https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering/dagpenger-nar-du-er-permittert

Informasjon om permittering og oppsigelse:

https://www.nav.no/no/bedrift/oppfolging/permittering-og-omstilling/permittering-og-oppsigelse

Arbeidsgivere varsler skriftlig om permittering via skjema 76-08.03:

https://www.nav.no/soknader/nb/bedrift/permitteringer-oppsigelser-og-konkurs/masseoppsigelser

Her er en lenke til Regjeringens siste oppdaterte informasjon omkoronaviruset:

https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/innsikt/koronavirus/id2692388/

Ikke nøl med å ta kontakt med oss dersom det er noe dere lurer på.


Vakttelefon i NAV

Bemannet mellom 09:00 og 15:00

Laila Khateeb Wallin
Leder, NAV Frogn
980 20 765

Gosia Kossowska
Markedskoordinator/Veileder
400 27 354

Mona Huuse
970 40 036

Daniel Sigde
909 68 953

Andreas Bergmann
951 17 357

Svein Hysestad
412 81 882