Skip to main content
Kartlegging av anleggsbransjen

Kartlegging av anleggsbransjen

Hei alle håndverksbedrifter.

Næringsrådene i Follo er blitt oppfordret av kommunen til å kartlegge ordretilgangen i byggebransjen.

Kommunene har i oppdrag fra Viken fylket kartlagt hva de kan forsere av vedlikehold og andre byggeoppdrag for å bøte på konsekvensene av Covid-19.

NAV kommer til å kartlegge hvem som er registrert som arbeidsledig.

Med alle disse tre undersøkelsen så håper kommunene å kunne tilby oppdrag til de bedriftene som er berørt av Covid-19.

Vær derfor vennlig å svar på denne undersøkelse.

Hilsen alle næringsråd i Follo