Skip to main content
Korona nye krisepakker

Korona nye krisepakker

Korona nye krisepakker NHO+FNR

NHO har invitert FNR til å bli med å sende inn signaler til nye krisepakker som legges ut

Hvilke kriterier bør kommunene legge til grunn i sine tildelinger?
Hva bør vi spille inn?

Prosessene starter i kommunene allerede nå.
Vi trenger konkrete eksempler på bedrifter som har falt utenfor de krisepakken som til nå har vert lansert.
Gi oss gjerne konkrete eksempler på hvorfor din bedrift har falt utenfor de tiltakspakkene som har vert tidligere i pandemien.

Les mer om krisepakken her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-trapper-opp-okonomisk-stotte-til-lokale-bedrifter/id2830639/