Skip to main content
Denne gangen er det endelig håndverkere i fokus.

Lunsjmøte 2. nov

Denne gangen er det endelig håndverkere i fokus.

Eva stiller med masse deilig mat som vanlig.

Lunsjmøte 2 november: Kumlegården kl 1130

Tema:
Mekkeklubben. Morten Bjærkenæs (Senterpartiet) og Helle Rudolph (uteseksjonen Frogn Kommune) kommer og presenterer Mekkeklubben. Dette er en klubb drevet av oss håndverkere for ungdommen vår. De behøver støttespillere, jeg tenker at dette vil vi håndverkere være med på, da det vil gi oss bedre rekrutering.

Arbeider i kommunale gater. Vi har alle nå dårlige erfaringer med Frogn kommunes avdeling Vei. De lager en masse krøll for oss håndverkere når vi skal arbeide på bygningene i Drøbak sentrum. Som igjen går utover eierne av bygningene. Jeg tenker at vi bruker møte til å samle erfaringer, slik at vi fra FNR sin side kan sende en tilbakemelding til kommunens ledelse.

Jeg har fått telefoner fra disse firmaene om denne problematikken:

  • Drøbak Malermesterservice as
  • Drøbak Rørleggerservice as
  • DW-Wireteknikk as
  • Frank Kristiansen as

 Jeg tenker at alle disse fire, samt mange andre håndverkere finner det hyggelig å nyttig å delta på dette møte.

 Georg Smedus den nye kommunaldirektøren har sagt han vil besøke oss. Så mulig han kommer.