Skip to main content

Lunsjmøte 30. mars

Velkommen til lunsjmøte

Det blir fysisk oppmøte på Kumlegaarden i Drøbak, kl. 11:30

Plan for møtet:

  1. Fabritius sine planer på Holt Park.
  2. Frogn kommunens status på tilførselsvei mot Nesodden.
  3. «Frogn kommunens status på byutviklingsplanen»

Til informasjon:
Tema neste lunsjmøte (må flyttes fra planlagt 27.04 til 04.05)
Tema på møtet 4/5 blir:

  • Frogn kommunens status arealdelen til kommuneplanen.
  • Drøbak City planlagt utbygning.
  • «Frogn kommunens status på byutviklingsplanen»