Skip to main content
Velkommen til nytt digitalt frokostmøte

Nytt digitalt frokostmøte

Vi ser frem til å se dere på Teams

Onsdag 14. april kl. 08:30 
Varighet: 1 t 30 min

Agendaen for møtet vil være:

 • Covid -19 informasjon ved Kommuneoverlegen som informerer rundt smittesituasjonen. Det er mulighet for å stille spørsmål.
 • Hotellene i Frogn v/Tony Eide. Vi blir bedre kjent med driften av Reenskaug hotell og Oscarsborg hotell. De vil også snakke litt om hvordan de har opplevd det siste året og hva de tenker om fremtiden.
 • «Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter», v/Næringsrådgiver Karianne Thomassen
 • Status fra Turistkontoret
  • Påsken
  • Sommer 2021- Kommunestyrevedtak på Sommer 2021
  • Oppgraderte nettsider for turistinformasjonen
  • Aktiviteter osv.
 • Eventuelt
  • Har du noe du ønsker å ta opp er det bare å si ifra.

Fra kommunen stiller; Næringsrådgiver Karianne Thomassen og Kommuneoverlege Merete Nordaas.

Se også invitasjon om morgenmøtet på Facebook.

Klikk her for å bli med på møtet :)