Skip to main content

Nytt frokostmøte i regi av Turistkontoret

Frokostmøtet blir digitalt på Tema

Hei alle sammen og velkommen til nytt digitalt frokostmøte.

Vi ser frem til å se dere på Teams.

Agendaen for møtet vil være:

  • Covid -19 informasjon ved Kommuneoverlegen som informerer rundt smittesituasjonen. Det er mulighet for å stille spørsmål.
  • Ladies Tour of Norway v/ Roy Moberg, Daglig leder i Ladies Tour of Norway
  • Informasjon om ny lokal kompensasjonsordning vedtatt i Kommunestyret 3 mai. v/Næringsrådgiver Karianne Thomassen
  • Status Turistkontoret
    • Oppdatering på lokale Covid-19 restriksjoner for Frogn Kommune
    • Gjennomgang av tall fra Telia på antall besøkende

Fra kommunen stiller; Næringsrådgiver Karianne Thomassen, Kultursjef Hanne Løkka og Kommuneoverlege Merete Nordaas.

Trykk på linken under for å bli med i møtet.

Teams møte 5. mai kl. 08:30

Velkommen skal dere være :)

Her er lenke til eventet på Facebook