Skip to main content

Nytt lunsjmøte 6. mars

Det har siden de to forrige lunsj samlingene vært jobbet mye og bra med arealdelen til kommuneplanen.

På onsdag denne uken var fylket med Fylkesrådsleder Solveig Schyts hos oss i Frogn og temaet var overordnede føringer.

Vi har aktive gode medlemmer både i politikken og i næringsforeningen.
Etter det møte har vi god forhåpning om at vi skal klare å endre bestemmelsene om minstestørrelser på tomter og maks avstandskravet på 500 M.
I dag møtte Line Stockholm og Sindre Sandberg for å utarbeide FNR sitt innspill fra gruppen eiendom. Innspillet skal så forankres i styret ila helgen før det sendes til ordfører og politikerne.
Da har de innspillet før mandagens møte i utvalget for miljø plan og byggesaker.

På onsdag 6. mars så vil Sindre Sandberg redegjøre nærmere for prosessen som er i gang.

Sindre vil også stille spørsmålet hva vil dere ha ut av årsmøte i FNR.

Skal han ta gjenvalg? hva skal han i så tilfelle representere?

Det står om disse:

  • Gruppen eiendom
  • Gruppen håndverk
  • Gårdeiere i sentrum
  • Frogn Næringsråd ut i Follo.

Eller alle sammen.

I dag har han grepet på alle disse. Han selv mener jeg har rimelig kontroll på alle foruten på gårdeiere i sentrum.
Men også der er det mange gårdeiere i vår gruppering. De som ikke er der, er ikke medlem av FNR.

Er det andre innspill til foreningen!?

Håper å se deg på onsdag.

Eva fikser god mat, vi fikser 1,5 Time hyggelig lunsj. 😉