Skip to main content
Grønn grense, hva mener vi om det?

Onsdagslunsj 1. juni

Grønn grense, hva mener vi om det?

Vi flytter lunsjene til den første onsdagen i måneden. Da blir onsdagslunsjen på samme dag som frokostmøtene til Turistkontoret.
Årsaken er logistikkutfordringer nå og utover høsten.

Sist møte fikk vi innføring i grønn grense. Vi tenker å få til en samtale rundt dette og hva vi mener om grønn grense. Hva blir FNR sitt innspill?

Vi har noen aktører som ønsker å vise frem muligheten av å etablere sellekontorer i Drøbak og med det lage en felles markedsføring sammen med flere aktører og vår flotte Lobby på Reenskaug.
Planen er å få satt ned en gruppe som har felles nytte av dette. Hvem kan tenke seg å være med på det og hvordan gjør vi dette?

Vi har minst to aktører som er sterkt berørt av kommunens veinorm og krav om slukkevann.
Skal vi finne frem til en felles uttalelse som kan hjelpe oss alle med å få en mer forutsigbar bygge og deleprosess?

Lunsjmøtes agenda:

  • Grønn grense innspill til kommunens arealdel.
  • Sellekontorer felles markedsføring
  • Veinorm og slukkevann.

Vel møtt 1 juni kl 1130 på Kumlegaarden.