Skip to main content
Tema på dette møte er Parkeringsstrategi.

Onsdagslunsj 19. mai

Vi hadde egentlig planlagt denne 26. mai og at vi skulle fysisk møtes for første gang på en stund.
Men etter litt forandringer, er den bestemt flyttet til onsdag 19. mai.

Digital Onsdagslunch

Kl. 10:00
Du deltar på Zoom: https://zoom.us/j/97768970587?pwd=U2hDMUpkanhoOTIya0lqbWo0MGdyQT09 

Tema på dette møte er Parkeringsstrategi.

 • Flere i styret er veldig opptatt av at parkering handler om så veldig mye mer en CO2 regnskap.
 • Vi har medlemmer i Eiendom som ikke får leid ut ferdige opparbeidete parkeringsplasser.
 • Vi har medlemmer som savner mer rullering utenfor sine forretninger.
 • Kommunen selv trenger inntektene av parkeringsgebyrer for å vedlikeholde bybildet.
 • Medlemmene innen handel i Drøbak er i mot økte gebyrer for sine kunder, da det virker negativt.
 • Enda mer negativt mener de det er at kundene ikke vet hvor de skal parkere. 
 • DFI som også er vårt medlem trenger flere parkeringsplasser rundt Ullerud fotbalfelt.
 • Hvordan de private parkeringsplassen drives er også med på inntrykket av vennligheten i vår by.
 • Hvor skal vår innfartsparkering være?
 • Hvor skal vår utfartsparkering være?
 • Hva skal årsgebyret for parkering på kommunale plasser være?
 • Hva koster det å lage en parkeringsplass?
 • Hva koster det å leie en parkeringsplass?
 • Hva koster det å leie en garasjeplass? 
 • Burde vi ikke ha ett marked for parkeringsplasser?

Ved utvidelse av byen opp mot Dyrløkke så vil parkeringsstrategien som nå blir vedtatt vektlegges i hva som blir reguleringsbestemmelsene for det arealet.
FNR ønsker at besøkene i kommunen må kunne bruke bil. Vårt marked er ikke umiddelbart godt dekket av kollektivtrafikk. For eksempel så er det ikke så enkelt å komme seg fra Vestby, Nesodden og Sætre til Drøbak med buss.
Vi vet fra sist sommer og de fleste somrene før det at parkering er en utfordring.

Kommunen har gjort en opptelling av hva vi har av parkering, jeg tror vi får presentert disse tallene i møte, og jeg tror dere vil bli overrasket. 

I områdeplanen for gamle drøbak så er dette bestemmelsene for parkering:

Parkeringsbestemmelser

Spørsmålene er veldig mange. Vi i styret trenger nå medlemmenes meninger. Dette må vi samle inn,  sammenfatte, for så å lage ett styrevedtak på hva som skal være FNR sin offisielle mening.

Vi håper du kan møte oss 19.05 kl 10 00. Kan du ikke møte, så send oss din eller deres mening. Vi vil så ta din mening med oss i det  videre arbeidet.

Link for møte som altså er på zoom: https://zoom.us/j/97768970587?pwd=U2hDMUpkanhoOTIya0lqbWo0MGdyQT09