Skip to main content
Oppfordring smittevern servering og handel

Oppfordring smittevern servering og handel

Til næringsdrivende i Frogn

Frogn kommune mottar stadig henvendelser om brudd på helsemyndighetenes føringer for smittevern, herunder brudd på lov om smittevern ved forretninger og serveringssteder i Drøbak sentrum.

Frogn kommune kommer med dette med en sterk oppfordring til de næringsdrivende om å ta retningslinjene for smittevern på det største alvor.

Sentrale momenter er:

  • Kontaktløs betaling
  • Holde avstand på minst 1 meter
  • Begrense antall mennesker inne i lokalene
  • Unngå å ta på varer
Hold avstand
Hold avstand
Vask hender
Vask hender
Vask overflater
Vask overflater

Helsedirektoratets beslutninger og anbefalinger:
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/naeringsliv-idrett-og-kultur 
Frogn kommune vil løpende vurdere om det er behov for ytterligere restriksjoner for næringens virksomhet dersom ikke denne oppfordringen straks fører til bedre etterlevelse av helsemyndighetenes føringer.