Skip to main content
Østfold Konferansen 2024

Østfold Konferansen

Bli med på Østfoldkonferansen – en viktig arena for arbeidsliv, næringsliv og beslutningstakere i Østfold og Follo.

Østfoldkonferansen skal bringe regionen (Østfold og Follo) sammen, og være en inspirerende, nyttig og verdifull konferansedag for arrangører, samarbeidspartnere og deltakere på konferansen. Østfoldkonferansen er den største møteplassen for arbeidslivet, næringslivet og beslutningstakere i Østfold og Follo, der regionens mest spennende stemmer samles på scenen og blant publikum. Hils på regionens bedrifter, deres tillitsvalgte, det offentlige og akademia. Der folk møtes skapes nye relasjoner og gode løsninger.


Påmeldingsfrist: 25. februar 2024 (eller når konferansen er fulltegnet)

Årets konferanse har ambisjon om å bli betydelig mer «Follo-relevant» enn tidligere års konferanser. Av den grunn har jeg også vært med i programkomiteen. Tom Anders skal på scenen som en del av programmets del 2; Østfold og Follo – mulighetenes region. Videre jobbes det med å få bedriften reTyre fra Ski til å holde et innlegg om sine innovative og bærekraftige dekk-løsninger. NMBU vil trolig også innta scenen underveis i programmet.

Dato: torsdag 29. februar
Tid: 08:00-17:00, konferanseprogrammet går fra 09:00-15:00
Sted: Quality Hotel Sarpsborg

Årets tematikk er - lederskap, muligheter og løsninger. Østfoldkonferansen er den viktigste møteplassen for arbeidsliv, næringsliv og beslutningstakere i Østfold og Follo. Her samles spennende stemmer på scenen og blant publikum, fra bedrifter, offentlig sektor og akademia.

Dette er en arena der du virkelig kan bygge nettverk i regionen. Heng på hele dagen, fra frokost til AfterWork!