Skip to main content
Nytt møte om smittevern, dette er i hovedsak for serveringssteder, men åpent for alle som driver med handel og service!

Smittevernmøte servering og handel

Smittevernmøte, i hovedsak for serveringssteder

Nytt møte om smittevern, dette er i hovedsak for serveringssteder, men åpent for alle som driver med handel og service!
Drøbak Kino, tirsdag 1. september kl 08.30-09.30

Denne gangen holdes møtet i kinoen og det er veldig viktig å få med seg dette møtet, spesielt for de som driver med servering.

Det blir en skikkelig gjennomgang med veiledning og råd, sånn at serveringsstedene kan være trygge på at de håndterer smittevern best mulig.
Kommunen ønsker å bistå serveringsstedene så de kan være rustet til å håndtere smittevern fremover.

Link for påmelding: https://response.questback.com/frognkommune/k3wpzhj2tc