Skip to main content
Lunsjmøte på Kumlegaarden 7. februar

Tema: Boenheter på vent

Bli med på lunsjmøte 7. februar

Kl. 11:30 på Kumlegaarden i Drøbak

Temaer:

  • Tomtestørrelser
  • Avstand til knutepunkt 500M

Sindre Sandberg ønsker å belyse hvor mange boenheter som vi vet nå står på vent som følge av reglene om minimum tomtestørrelser og 500 meters avstandskravet til bussknutepunkt

Kom på møte og si hvor mange bolig enheter din bedrift eller du privat nå har stående på vent, som følge av reglene.
- Kan du ikke komme, send meg ett tall.

  • Arbeider i og ved offentlig vei.

Bevaringsverdige Kirkegata 10 ble påkjørt vinteren 2023 og ble utbedret i løpet av høsten 2023.
Sindre vil og presentere kostnaden ved å følge kommunens veisikringsnorm iht. «boka».
Sikringen rundt dette arbeidet har en kostnad. I møte legger jeg frem prosessen og kostnaden.

Eva stiller nok som vanlig opp med god mat.

Så om du bare er sulten, og vil treffe noen flotte mennesker, så er du også velkommen.

Håper at det kommer mange gårdeiere, eiendomsbesittere, håndverkere og eiendomsutviklere.

Vel møtt