Skip to main content
Temakveld "Byreparasjon" i regi Verneforeningen

Temakveld "Byreparasjon" i regi Verneforeningen

Verneforeningen Gamle Drøbak inviterer dere til seminar tirsdag 26.04 2022, kl 18-21.30 på Drøbak kino.

Seminaret vil omhandle byreparasjon og utvikling gjennom vern.

Bakgrunnen for seminaret er at den bevaringsverdige bebyggelsen i Drøbak fikk ny områderegulering /verneplan i mars 2021, hvor noe av området i sentrum er avsatt på plankartet til bebyggelse og anlegg med sentrumsformål (BA) for byreparasjon og utvikling gjennom vern. I tillegg til områdereguleringenes bestemmelser har også Riksantikvaren revidert sin bystrategi med faglige anbefalinger for by- og stedsutvikling innenfor NB! områdene, hvor byreparasjon er et viktig begrep. Riksantikvarens definisjon av byreparasjon er: rekonstruksjon, tilbakeføring, oppføring av nye bygninger som viderefører den lokale, historiske byggeskikken og ivaretar og viderefører kulturmiljøets egenart og opplevelsesverdier.

Seminaret ønsker å belyse begrepet "Byreparasjon" fra ulike ståsteder og drøfte mulighetsrom, skape bevissthet om hva som er viktig å gjøre i Drøbak for å bevare og styrke stedets egenart og identitet.

Seminarets målgruppe er lokalbefolkningen, eiere av verneverdige bygninger i Drøbak, organisasjoner, utbygger, politikere osv.

Påmelding …

Følg også dette arrangementet på Facebook

Agenda, last ned PDF