Skip to main content
Nedstenging i utelivsbransjen

Utelivsbransjen, avbøte på skadene

Vi skal klare å avbøte på skadene denne nedstengningen påfører restaurantene

Mandag kveld hadde vi et styremøte og vi forsøker å se på hvordan vi skal klare å avbøte på skadene denne nedstengningen påfører restaurantene.
Vi snakker nå med NHO, Ordfører, de lokale næringsrådene, næringsråd givere mf.
Relativ snarlig kommer vi med noe konkret for utelivsbransjen.

Mer om dette kommer snart...